Optometrie

Netvliesonderzoek

Er zijn verschillende aandoeningen die een vermindering van de gezichtsscherpte kunnen geven. Elke aandoening geeft verschillende klachten, zoals:

  • ziet u veel zwart/grijze vlekken en/of lichtflitsen in uw gezichtsveld?
  • heeft u een vermindert of wisselend zicht?
  • heeft u plotseling verlies of vervorming van het centrale zien terwijl de randen van uw zicht behouden blijft?

Blijkt er tijdens de oogmeting dat het zicht achterblijft of herkent u een van deze klachten dan is het verstandig om te kijken waar dit vandaan komt. Door een netvliesonderzoek uit te voeren kan hierover enige duidelijkheid gegeven worden.

Wat is een netvlies?

Op het netvlies, ook wel de retina genoemd, komen alle beelden binnen die we zien, via de oogzenuw worden de beelden doorgegeven aan de hersenen. In het centrum van het netvlies bevind zich de macula. De macula zorgt ervoor dat we details kunnen zien, wat bijvoorbeeld nodig is bij het lezen, autorijden etc. De rest van het netvlies neemt de beelden aan de zijkant waar, de periferie. Deze geeft informatie over de omgeving en bewegingen, dit zien we minder scherp.

Het netvliesonderzoek

Wij kunnen met een kleine sterke lens in uw oog kijken. Daarbij onderzoeken we de macula, de oogzenuw en de overige delen die zich in het oog bevinden. Tijdens dit onderzoek maken we een foto van het netvlies en een scan (OCT). Op de OCT-scan zien we de lagen van het netvlies en screenen wij deze op eventuele oogafwijkingen.

Hoge bloeddruk en het oog

Hoge bloeddruk heeft zeker invloed op het oog. Door een te hoge bloeddruk kunnen de bloedvaten in het netvlies gaan lekken zodat er bloedinkjes ontstaan. Deze bloedinkjes kunnen in verschillende delen van het netvlies aanwezig zijn. Wanneer deze in het centrale gebied ontstaan kan het zicht achteruit gaan. Bij perifere bloedinkjes, aan de zijkanten van het netvlies, zult u er weinig van merken. Om deze reden is het belangrijk om bij een te hoge bloeddruk de ogen regelmatig te laten controleren door een optometrist.

Vlekken en flitsen

Vlekken (floaters of Mouches Volantes) in het zicht komen meestal door vertroebelingen in het glasvocht voor. Deze vlekjes worden vaak gezien als vliegjes, spinnenwebjes of puntjes die door het glasvocht heen drijven. De vertroebelingen zorgen voor schaduwvlekjes en deze ziet u beter als u naar een heldere lucht kijkt of witte achtergrond, in het donker zijn ze bijna niet zichtbaar. Floaters zijn kleine verklonteringen van het glasvocht en is meestal een verouderingsverschijnsel van het oog. Maar zeker raadzaam om dit te onderzoeken. Flitsen kunt u vergelijken met het onweer, het zijn kleine bliksemschichtjes die in het oog zichtbaar zijn. De flitsen ontstaan wanneer er door het glasvocht aan het netvlies getrokken wordt. Wanneer er bij de flitsen ook zwarte vlekken gezien wordt of het lijkt of u door een watergordijn heen kijkt is onderzoek zeer belangrijk.

Macula degeneratie

Mensen passen zich aan als het gezichtsvermogen geleidelijk verminderd, hierdoor kan het lang duren voordat de aandoening gevonden wordt. Bij maculadegeneratie is er sprake van slijtage in het netvlies in de gele vlek (macula). Dit kenmerkt zich door centraal verminderd zicht vooral overdag en vervormingen. Letters staan niet meer op één rij. Deze aandoening komt in twee vormen voor namelijk een droge en een natte vorm. Ook hierbij is het zeer belangrijk in een zo vroeg mogelijk stadium van de aandoening te diagnostiseren om een mogelijke behandeling te kunnen starten.

Het netvliesonderzoek

De optometrist zal tijdens dit onderzoek het inwendige deel van het oog met behulp van een speciale lens bekijken. Tijdens dit onderzoek wordt er gebruik gemaakt van druppels, waardoor u een vergrote pupil krijgt, dit vergemakkelijkt het onderzoek. Vanwege de vergrote pupil bent u lichtgevoeliger en raden wij u aan om een zonnebril mee te nemen. Komt u met de auto dan is het verstandiger dat u iemand meeneemt om te rijden, dit vanwege het verminderde zicht. Het effect van de druppels is meestal binnen 4 uur uitgewerkt. Mocht uit onderzoek blijken dat nader onderzoek of overleg met uw huisarts en/of oogarts gewenst is, zullen wij daarvoor zorgen.

Kosten netvliesonderzoek

Het basis-onderzoek duurt 90 minuten en kost € 95,00. Een controle of vervolgonderzoek kan 30 tot 60 minuten duren en kost € 55,00. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit onderzoek, u kunt deze factuur dan ook indienen bij uw zorgverzekeraar.

Om een afspraak te maken voor een netvliesonderzoek belt u met 0341 21 77 12 of mailt u naar zien@oogenoorzorg.nl