Optometrie

Onderzoek droge, natte of rode ogen

Een veel voorkomende oogaandoening is dat mensen last van droge ogen hebben. Dit kan een groot deel van de dag hinderen. Extreem droge ogen zorgen voor beschadigingen van het hoornvlies en vergroten de kans op infecties. De oorzaak van droge ogen kan divers zijn. Heeft u nu veel last van natte of vochtige ogen, kunt u zeker denken aan droge ogen. Natte ogen is vaak een reactie op een droog oog.

Droge ogen kunnen de volgende klachten veroorzaken

  • Lichtgevoeligheid
  • Plakkerig gevoel bij wakker worden
  • Branderige en pijnlijke ogen
  • Hoofdpijn
  • Verminderd zicht
  • Wisselend zicht
  • Gevoel dat iets in uw oog zit
  • Veel tranen

Het droge ogen onderzoek

De optometrist zal tijdens dit onderzoek een kleurstof gebruiken om de traanfilm aan te kleuren. Deze verdwijnt na ongeveer 5 minuten vanzelf uit het oog. U heeft hier verder geen hinder van. Mocht uit onderzoek blijken dat nader onderzoek of overleg met uw huisarts en/of oogarts gewenst is, dan zullen wij daarvoor zorgen.

Kosten droge ogen onderzoek

Het basis-onderzoek duurt 90 minuten en kost € 95,00. Een controle of vervolgonderzoek kan 30 tot 60 minuten duren en kost € 55,00. Sommige zorgverzekeraars vergoeden dit onderzoek, u kunt deze factuur dan ook indienen bij uw zorgverzekeraar.

Om een afspraak te maken voor een droog oog onderzoek belt u met 0341 21 77 12 of mailt u naar zien@oogenoorzorg.nl